Om föreningen

KATOLSK-APOSTOLISK

HISTORISK FÖRENING

KALENDER &

PROGRAM

 

2019

 

6 april - Föredrag i Göteborg "Apostlaämbetet"

 

11 maj - Föredrag i Göteborg "Uppenbarelseboken"

STYRELSE &

MEDLEMSKAP

 

Styrelse

Ordförande - Diakonissa Martha Ek, Göteborg

Sekreterare - f. Ignatius Carl Ek, Göteborg

Skattmästare - f. Benedictus Joakim Widell, Västerås

 

Revisor: Underdiakon Dr. Per Persson, Göteborg

 

Medlemskap

Medlemskapet i Katolsk-apostolisk historisk förening är delat i följande tre kategorier:

 

1. Fullvärdig medlem.

2. Stödjande medlem.

3. Hedersmedlem. 

 

Medlemsavgiften är 150 kr per kalenderår. För mer information och ansökan, välkommen att kontakta sekreteraren eller skattmästaren. 

 

Personuppgifter

Personuppgifter rörande medlemmars kontakt- och andra uppgifter förs gemensamt av sekreteraren och skattmästaren, och är endast tillgängliga för dessa.

Besök våra vänners hemsidor!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortodox tidning

 

Herrens Verks Bekännare

 

Mansfield Traquair Trust

Katolsk-apostolisk historisk förening

Copyright @ All Rights Reserved