kontakt

KATOLSK-APOSTOLISK

HISTORISK FÖRENING

KONTAKT

Välkommen att kontakta oss.

 

Ordförande: Diakonissa Martha Ek

E-post: martha.ek@katolskapostolisk.se


Sekreterare: f. Ignatius Carl Ek

Kontaktansvarig - Göteborg

E-post: ignatius.ek@katolskapostolisk.se

Telefon: 0734-01 27 16

 

Skattmästare: f. Benedictus Joakim Widell

Kontaktansvarig - Västerås

E-post: joakim.widell@katolskapostolisk.se

Telefon: 070-266 80 36

 

Prenumation på Ortodox tidning med Nya Pastorala Meddelanden via:

post@ortodox.se

 

Postadress (ej besök):

Katolsk-apostolisk historisk förening

c/o Martha Ek

Månadsgatan 20

415 08 Göteborg

 

Telefon: 0735-01 27 16

E-post: info@katolskapostolisk.se

 

Medlemsavgifter, betalningar och gåvor inbetalas till följande bankkonto:

 

Clearingnr.: 6694

Kontonr.: 991 378 768

 

Katolsk-apostolisk historisk förening är registrerad som ideell förening, med säte i Göteborg.

 
 
 
 

Katolsk-apostolisk historisk förening

Copyright @ All Rights Reserved