Hem

KATOLSK-APOSTOLISK

HISTORISK FÖRENING

ARKIV

& BIBLIOTEK

 

Katolsk-apostolisk historisk föreningen förvaltar och äger ett av Skandinaviens mest omfattande arkiv och bibliotek rörande Katolsk-apostoliska kyrkan, och närliggande ämne. Arkivet och biblioteket är tillgängligt för medlemmar, och för deras studier och forskning, och befinner sig i Göteborg.

 

Arkiv

Vårt arkiv består av över 3 200 dokument (tillsammans över 62 000 sidor), i original och kopior.

 

Böcker och tidskrifter

Föreningen disponerar en boksamling med drygt 150 katolsk-apostoliska verk. Många är värdefulla originalutgåvor. Samt en omfattande samling med katolsk-apostoliska tidskrifter från hela världen.

 

Fotografier

Fotoarkivet omfattar drygt 300 fotografier från Skandinavien och övriga Europa från 1860-talet till nutid.

Föreningen arrangerar årligen Katolsk-apostoliska dagen, ett heldagsprogram bestående av föredrag och föreningens årsmöte, och publicerar och saluför katolsk-apostolisk litteratur och musik. Kontakta sekreterare för aktuell lista.

 

Den samarbetar med katolsk-apostoliska och andra sammanslutningar i Sverige och internationellt.

 

 

Katolsk-apostolisk historisk förening stiftades år 2018 och välkomnar till sin krets alla vilka är intresserade av Katolsk-apostoliska kyrkan (vilken ibland felaktigt benämns "irvingianger"), och dess historia i Skandinavien och internationellt. 

 

Katolsk-apostolisk historisk förening arrangerar, föreläsningar, studiegrupper, exkursioner, resor och studiegrupper rörande katolsk-apostolisk historia samt närliggande ämnen. Föreningen verkar också som vänförening till Katolsk-apostoliska kyrkan, och Herrens Verks Bekännare.